فرصت های شغلی

مهندسان مشاور تهران رایمند از طریق آزمون کتبی و شفاهی ازفارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر دولتی کارشناس استخدام می نماید.
لیست آخرین مشاغل درخواستی:

عنوان شغل کد شغل مدرک تحصیلی سابقه کاری مرتبط
کارشناس ارشد مالی AC-001 کارشناس یا کارشناس ارشد مدیریت مالی یا حسابداری 6
نقشه کش SE-004 کاردانی(ترجیحا عمران) 2
کارشناس ارشد سازه SE-002 کارشناسی 10
کارشناس سازه SE-004 کاردانی (ترجیحا عمران) 2